Pokračují práce na autě a máme novou akční kameru!

Podívar se na ní můžete zde.